Na području energetski efikasne gradnje, korišćenju obnovljivih izvora energije i upravljanje vodama, kao i u segmentu „Mobility & Future Living“ REHAU je pružio svoj održivi doprinos za ekološke i ekonomske izazove sutrašnjice. Kompetentnost i otvorenost za inovacije učinili su da REHAU postane vodeći dobavljač sistemskih rješenja na bazi polimera i servisnih usluga za područja građevinarstvo, automotivi i industrija. Zahvaljujući kombinaciji veoma efikasnog razvoja i izrazito decentralizovane organizacije prodaje i servisnih usluga, međunarodna grupacija se na tržištu svrstala među TOP-dobavljače.

 

___________________________________________________
ADRESA 
Rajlovačka bb
71000 Sarajevo
EMAIL
sarajevo@rehau.com
__________________________________________________
TELEFON 
+(387) 33 475 -500
+(387) 33 475 529
WEBSITE
www.rehau.com/ba-bs

Društvena odgovornost

Kao međunarodno aktivna kompanija i poslodavac svijestan svoje odgovornosti, REHAU se angažuje i izvan okvira svoje suštinske poslovne djelatnosti. Širom svijeta se zalažemo na najrazličitijim društvenim područjima za ekološke, ekonomske, društvene i kulturne teme. Uvek sa ciljem da dugoročno preuzmemo društvenu odgovornost, a ne da djelujemo u individualnom slučaju bez nekog trajnog efekta.

Rehau

Još od osnivanja firme, REHAU nastoji da kroz individualne recepture plastičnih masa ovlada novim područjima primjene. Polazna osnova: uobičajene materijale zamjeniti efikasnijim polimernim materijalima i kreativnim sistemskim rješenjima kupcima ponuditi dodatnu korist. Visok stepen profesionalizma od razvoja materijala do izrade, kao i strast prema neograničenom potencijalu primjene polimernih materijala predstavlja preduslov da vodeća premijum marka bude širom svijeta uspješna.

ZAŠTO ODABRATI REHAU

Na više od 170 lokacija, oko 20.000 zaposlenih u 54 zemlje doprinosi rastu i razvoju naše kompanije. REHAU je aktivan na pet kontinenata i kontinuirano širi svoju mrežu kako bi kao partner bio na licu mjesta. Porodična kompanija želi i u budućnosti da ostane nezavisna, i orijentisana je ka srednje- i dugoročnim ciljevima , te joj nije primarno ostvarivanje brzog profita. Aktivnosti se zbog toga već danas orijentišu na temama od značaja za budućnost, kao što je energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, upravljanje vodama, „Mobility & Future Living“.