Misija Nexe Grupe je da odgovorno gradi bolju budućnost.
Ulaganjem u stabilna i rastuća tržišta Nexe Grupa želi da stvori portfolio koji će osigurati stabilan rast u narednim godinama na tržištima u regiji.

______________________
ADRESA 
Alipašina 22 a
71000 Sarajevo
EMAIL
sandra.bezdrob@nexe.ba
______________________
Tel: +387 (0)33 565 240
Fax: +387 (0)33 565 264
WEBSITE
www.nexe.ba

Održivi razvoj

Održivi razvoj je ključni princip ugrađen u kompletno poslovanje Nexe Grupe. S obzirom na veličinu i složenost Grupe, te njen uticaj na mnoge sfere društva, zahtijeva se odgovoran pristup prilikom donošenja svih odluka. Opredijeljenost za poslovanje na principima održivog razvoja ispoljava se i u politici kvaliteta Nexe Grupe. Nexe Grupa u firmama članicama, zavisno od procijenjenih potreba i mogućnosti, također razvija sisteme i primjenjuje postupke kojima se: štiti okoliš; osigurava zdravlje i sigurnost zaposlenih; posluje prema principima održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja. Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe svih budućih generacija. Održivi razvoj ostvaruje ravnotežu između zahtjeva za unapređivanjem kvaliteta života, za ostvarivanjem socijalne dobrobiti te zahtjeva za očuvanjem okoliša kao prirodnog dobra od kojeg zavise i sadašnja i buduće generacije.

Nexe Grupa

Nexe Grupa je poslovni sistem 15 firmi koje posluju u Republici Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Osnovna djelatnost je proizvodnja građevinskih materijala (cementa, cigle, crijepa, betona, agregata, betonskih elemenata, keramičkih pločica), a u Grupi se nalazi i tvrtka koja se bavi građevinarstvom.

ZAŠTO ODABRATI NEXE BETON

Ključne vrijednosti brenda Nexe Grupe su odgovornost i cjelovitost.

Odgovornost čine: kvalitetan materijal, brza i jednostavna gradnja, stručno osoblje, brza i tačna isporuka, primjena standarda zaštite okoliša, visoki standardi zaštite na radu, program donacija.

Cjelovitost čine: regionalna snaga, dostupnost, širina asortimana, kontrola kvaliteta u svim segmentima proizvodnog procesa, sveobuhvatna usluga.

Leave a Reply