About Stilistica

Stilistica je prvi bh. blog o dizajnu enterijera, produkt dizajnu i arhitekturi. Osnivačica bloga, Mersiha Karić je arhitektica i dizajnerica interijera. Kroz pisanje Mersiha istražuje svjetski i regionalni dizajn, prostor kao segment svakodnevnog života i piše o kreativnim i inspirativnim temama. Poštuje tradiciju, genius loci i ponajviše kreativne ljude koji žele biti agenti promjena na lokalnom, ali i globalnom tržištu.